Kindlustus on hoolimine!

Kas Teie ettevõtte kindlustus on piisavalt hästi ja jätkusuutlikult korraldatud ning tundub, et n-ö kindlustaja on olemas või peaks siiski kaaluma, tegemaks täiendav värske riskihindamine ja kindlustusaudit? Vt ärikatkestuskindlustus.

Tehkem seda üheskoos ning aitame Teid lahkesti!

Mede Kindlustusmaakler OÜ – lühemalt MEDE

Huvi korral palume meile julgesti kirjutada – e-post: info@mede.ee


Moto

* * * * * * * *

MEDE ® kandin ütlel´ atsak peremiis iki sedäviisi. Tark mõtel´ enne ja loll tagantjärgi. Asja tuless nõnda säädä, et ädä enge üten ei võtass, sest õnnetus ette ei kuulute ja sakest tuleve na mitmeksi kamban. Parep olgu nälg pikk ja peenik, aga mitte lühik ja rammuss.

Kutske appi mede aviteje.
Aitüma – ää suuvege ja olge terve!

Lauri Kallaste – Tede MEDE ®

* * * * * * * *

´ – ülakoma on peenendusmärk (apostroofMulgi murdekeeles – murrak: Karksi kihelkond.


Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee