Ettevõtete kindlustamine – kindlustustöö kogemusega 1997. aastast

Tasuta esmane kindlustusaudit MEDE uue ärikliendi varem sõlmitud kehtivatele poliisidele, st et:

  • MEDE annab neile kindlustuslepingutele hinnangu, lähtuvalt kliendi ajakohastest kindlustushuvidest.
  • Säästkem raha – seepärast et kallist hingerahu saab sõlmida ka tavalisest märksa väiksema kindlustustariifiga. Sh on MEDE oluliselt väiksem maakleritasu ehk vahendustasu protsendimäär, mis üldjuhul juba sisaldub Teie ettevõtte kindlustusmakses ega lisa kindlustuskulu.
  • Samuti hoidkem kokku aega ja närve.

Kas Teie ettevõtte kindlustus on piisavalt hästi ja jätkusuutlikult korraldatud ning tundub, et n-ö kindlustaja on olemas või peaks siiski kaaluma, tegemaks täiendav värske riskihindamine ja kindlustusaudit?

Vt ka kindlustusriskide nimekiri, mh ärikatkestuskindlustus; mittekindlustatavad riskid ning kindlustusmaakler esindab kliendi huve ja tasuta kindlustus.

Hooligem üheskoos ning aitame Teid lahkesti!

Mede Kindlustusmaakler OÜ – lühemalt MEDE

Kindlustushuvi korral palume meile julgesti kirjutada – e-post: info@mede.ee


Moto

* * * * * * * *

MEDE ® kandin ütlel´ atsak peremiis iki sedäviisi. Tark mõtel´ enne ja loll tagantjärgi. Asja tuless nõnda säädä, et ädä enge üten ei võtass, sest õnnetus ette ei kuulute ja sakest tuleve na mitmeksi kamban. Parep olgu nälg pikk ja peenik, aga mitte lühik ja rammuss.

Kutske appi mede aviteje.
Aitüma – ää suuvege ja olge terve!

Lauri Kallaste – Tede MEDE ®

* * * * * * * *

´ – ülakoma on peenendusmärk (apostroofMulgi murdekeeles – murrak: Karksi kihelkond.


Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee