Varakindlustuse ja/või tehniliste riskide kindlustuse jm kahjukindlustuse esmaste riskide kindlustuse lisariskina saab sõlmida kaasnevate lisariskide kindlustusi, näiteks:
majandustegevuse katkemise kindlustus ehk ettevõtte äri katkemise kindlustus – see risk on kindlustatav ehk saab olla kindlustatud, v.a omavastutus, st kindlustusvõtja kanda jäävad sh omavastutuse rahasumma ning ooteaeg pärast kahjujuhtumit.

Lisariskide kindlustus on täiendav kindlustuskaitse põhiriskide kindlustamisele. St, et kaasnevate lisariskide kindlustusi saab tavajuhul sõlmida ainult koos põhiriskiga, millega koos need lisariskid kantakse (st mitte eraldi) ning sama kindlustusandja (ehk -seltsi) kindlustuslepingus, hõlmatuna samale kindlustusobjektile.

Lisariski kindlustuskate on tavaliselt kohandatud maandama ühe konkreetse ärikliendi riske – see ei ole ühtviisi sarnane kõigile kindlustusvõtjatele või -objektidele. Sõltuvalt iga seltsi kindlustustingimustes sätestatud erisustest on need kindlustusobjekti lisakaitsed, hüvitamaks erinevaid kahjusid põhiriski täitumisest lähtuvast majandustegevuse katkemisest (näiteks seadme või lausa tootmisliini hävimisest), arvestades iga seltsi kindlustustingimustes sätestatud erisusi.

Need lisariskide kindlustuskatted on seltsiti erinevate ainulaadsete nimetuste all, mh näiteks variandid: ärikatkemise kindlustus – ärikatkestuse kindlustus – ärikatkestus kindlustus – äri-katkestuskindlustus – äriseisaku kindlustamine – seisutunni kindlustus – kasutuse katkestuse kindlustus – kasutuskatkestuse kindlustus – kasutuse katkestuskindlustus – vt ärikatkestuskindlustus.


Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes on isik nõustunud, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee