Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) on kindlustusmaaklerina kantud Finantsinspektsiooni (lüh FI) kindlustusvahendajate nimekirja (vastavalt KindlTS § 174 lg 3), vt: MEDE on FI vahendajate nimekirjas.


  • Kindlustusmaakler ja kindlustusagent (edaspidi koos vahendaja) peavad olema kantud vahendajate nimekirja (KindlTS § 174 lg 3).
  • Vahendaja kasutamisel võib kindlustusandja sõlmida kindlustuslepinguid üksnes vahendajate nimekirja kantud vahendaja vahendusel (KindlTS § 176 lg 1).
  • Vahendaja, kes tegutseb Eestis, võib vahendada Eestis kindlustustegevuseks õigust omava kindlustusandja kindlustuslepingu sõlmimist (KindlTS § 176 lg 2).
  • Finantsinspektsioon kannab taotleja vahendajate nimekirja, kui esitatud andmed ja dokumendid on nõuetekohased ning esitatu põhjal saab veenduda, et kindlustusmaakleril on kindlustuse turustamiseks piisavad vahendid ja suutlikkus ning klientide huvid on piisavalt kaitstud (KindlTS § 188 lg 1).