N.B. Äririsk on (kindlustustehniliselt) enamasti mittekindlustatav risk, st ei ole kindlustatav risk, sest et äririskid (sh otsuste tegemine ehk otsustusprotsess) alluvad juhi tahtele, võimalik kahjujuhtum on ette nähtav, st ei ole ettenägematu ning ei ole reeglina ootamatu (ehk äkiline), vaid tegevusriske saab suuresti mõjutada, mh ennetavalt maandada ning ettevõttes tehtud otsuse ja tegevuse riski tulemus on pigem oodatav, mitte üllatav. Vt mittekindlustatavad riskid.

Äriühing – äriklient (ärikliendid) – ettevõttekindlustus ehk nn ärikindlustus – äririskide kindlustus – ettevõtte tegevusriskide kindlustus – ettevõtete äririskide kindlustamine – ärikliendi äririskikindlustus – riskiteadlik klient – riskiteadlik ettevõtja – riskiteadlikud ettevõtted ja ettevõtjad – hea riskikorraldus – vt riskiteadlik ettevõte.


Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee