Artikkel ajaleht “Postimees” majandusportaalis (9. aprill 2022, 19:12), vt:

Sõda ja kindlustus ehk miks sõjariski kindlustada ei saa

Inimkonna hädade põhjuseks on läbi ajaloo ennekõike samaaegselt avalduv kolmainus: rumalus, ahnus ja aktiivsus, kirjutab Mede Kindlustusmaakleri juhatuse liige Lauri Kallaste.

….


Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee