www.mede.ee

info@mede.ee


(ENG)

Welcome to the website mede.ee – it is not ready yet.

The registered trademark MEDE ® is protected. MEDE has the right to use the trademark MEDE ® and MEDE protects own intellectual property.

“MEDE” means “our” (in the Northern EuropeanFinno-Ugric language) in the Mulgi dialect of South Estonian (language). 

(EST)

Tere tulemast kodulehele mede.ee – see ei ole veel valminud.

Registreeritud kaubamärk MEDE ® on kaitstud. MEDE-l on õigus kasutada kaubamärki MEDE ® ja MEDE kaitseb oma intellektuaalvara.

“MEDE” tähendab “meie” (Põhja-EuroopaSoome-Ugri keelkonnaLõuna-Eesti (keele) Mulgi murdekeeles.  


Moto

* * * * * * * *

MEDE ® kandin ütlel´ atsak peremiis iki sedäviisi. Tark mõtel´ enne ja loll tagantjärgi. Asja tuless nõnda säädä, et ädä enge üten ei võtass, sest õnnetus ette ei kuulute ja sakest tuleve na mitmeksi kamban. Parep olgu nälg pikk ja peenik, aga mitte lühik ja rammuss.

Kutske appi mede aviteje.
Aitüma – ää suuvege ja olge terve!

Lauri Kallaste – Tede MEDE ®

* * * * * * * *

´ – ülakoma on peenendusmärk (apostroofMulgi murdekeeles – murrak: Karksi kihelkond.


(ENG)

The following in MEDE: MEDE ® / mede ® – is under development and/or creation.

(EST)

Järgnev on MEDE-s: MEDE ® / mede ® – arenduses ja/või loomisel.


Private limited company – osaühing (OÜ).

Mede Kindlustusmaakler  – MEDE insurance broker Private limited company | Estonia | www.mede.ee | info@mede.ee

Mede OÜ | MEDE ® ( mede@mede.ee ) , OÜ Mede AS MEDE ® | Mede …. OY – www.mede.fi | Mede SIA – www.mede.lv | Mede …. Ltd.


********

Nii omgi mede avitejese – kutske appi. Aitüma!

Tede MEDE ®

********


Sisu täieneb peagi ….


Intellektuaalvara – Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) omandiks on usalduslikud dokumendid ja lahendused neis oleva teabesisuga vm intellektuaalomandi väärtused ning informatsioon. MEDE veebilehe www.mede.ee või selle alamlehtedega tutvudes nõustub isik, et eelnimetatud teavet, selle osasid või lisasid ei tohi ilma MEDE-ga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelnevalt sõlmitud kokkuleppeta kopeerida, edastada kolmandale isikule või osapoolele ega anda avalikuks kasutamiseks, välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja korras. Kontaktaadress on: info@mede.ee